Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

BOLÇİ ÇİKOLATA ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesinde öngörüldüğü üzere, Şirketimizce benimsenen üstün hizmet kalitesi ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sizleri; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemlerimiz ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak haklarınız konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatı ile Bolçi Çikolata Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan amaç ve yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları
 • Veri Sahibi Başvuru Usulü

ŞİRKET tarafından;

 • Çalışanlarının,
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır.),
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla
  • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
   • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla
  • Görsel ve İşitsel kayıtlar kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Hukuki işlem kategorisindeki bilgileri;
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
   • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
   • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
   • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
   • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
   • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
  • Özlük kategorisindeki bilgileri;
   • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
   • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
   • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
   • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
   • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
   • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
   • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
  • Sağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri (İlgili verilerin işlenmesi için açık rıza alınmaktadır);
   • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
   • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
   • İş sağlığı güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla
   • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
   • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla
  • İşlem güvenliği kategorisindeki bilgileri;
 • Çalışan yakınının,
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
  • Kimlik kategorisindeki bilgileri;
 • Potansiyel ürün veya hizmet alıcılarının,
  • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
 • Stajyerin,
  • İletişim kategorisindeki bilgileri;
 • Tedarikçi çalışanlarının ve yetkililerinin,
  • Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;
 • Ürün veya hizmet alan kişilerin,
  • Finans kategorisindeki bilgileri;
 • Ziyaretçilerin,
  • Fiziksel mekan güvenliği kategorisindeki bilgileri;
 • Çalışan adaylarının,
  • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorisindeki bilgileri (ilgili verinin işlenebilmesi için açık rıza alınmaktadır);
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıylaFaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıylaÖzlük kategorisindeki bilgileri;Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla,Fiziksel mekân güvenliğinin temini,Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla,Çalışan adayı /stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesiErişim yetkilerinin yürütülmesi amaçlarıylaKimlik kategorisindeki bilgileri;Çalışan adayı /stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,Erişim yetkilerinin yürütülmesi,Fiziksel mekan güvenliğinin temini,İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla,Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;Çalışan adayı /stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,Özlük kategorisindeki bilgileri;Çalışan adayı /stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,Sağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri (İlgili verilerin işlenmesi için açık rıza alınmaktadır);Çalışan adayı /stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,Fiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,Fiziksel mekân güvenliğinin temini,İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıyla,Fiziksel mekân güvenliğinin temini,Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıylaKimlik kategorisindeki bilgileri;Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıylaÖzlük kategorisindeki bilgileri;Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,Finans kategorisindeki bilgileri;Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıylaMüşteri işlem kategorisindeki bilgileri;Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıylaSağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri (İlgili verilerin işlenmesi için açık rıza alınmaktadır);İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıylaİşlem güvenliği kategorisindeki bilgileri;Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,Diğer- Ticari bilgiler kategorisindeki bilgileri;Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıylaFiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;Fiziksel mekân güvenliğinin temini,Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıylaİletişim kategorisindeki bilgileri;Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,Talep / şikayetlerin takibi,Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıylaİşlem güvenliği kategorisindeki bilgileri;Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,Kimlik kategorisindeki bilgileri;Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,Özlük kategorisindeki bilgileri;Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla,Müşteri işlem kategorisindeki bilgileri;Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amaçlarıyla,Mesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,Fiziksel mekân güvenliğinin temini,Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amaçlarıylaÇalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıylaFinans kategorisindeki bilgileri;Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıylaFiziksel mekân güvenliği kategorisindeki bilgileri;Fiziksel mekân güvenliğinin temini,Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,İletişim kategorisindeki bilgileri;Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıylaKimlik kategorisindeki bilgileri;Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıylaMesleki deneyim kategorisindeki bilgileri;Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıylaÖzlük kategorisindeki bilgileri;Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıylaSağlık bilgileri kategorisindeki bilgileri (ilgili verilerin işlenmesi için açık rıza alınmaktadır);Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla
 • Hissedar/ortaklarının,
 • İletişim kategorisindeki bilgileri;

işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla;

 • Şirketin iş ortaklarına, hissedarlarına,
 • Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerine, arabuluculara, avukatlara, idari ve yasal mercilere

aktarılmaktadır.

Kişisel Verileriniz,

Tamamı veri kayıt sisteminin bir parçası olan otomatik, yarı otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından, şirketimizin resmi e-posta adresine yapılan başvurular;

Şirket personeli, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dâhilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler ve doğrudan otomatik sistemler (resmi e-posta kanalı) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaat için işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
 • Açık rızanızın bulunması

sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, Kanunun 11. Maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Kanunun 11. Maddesine göre veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması ZORUNLU olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru formuna https://www.bolci.com.tr/kvkk-veri-sahibi-basvuru-formu adresinden erişebilirsiniz.

 • Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olan Şirketimizin Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:38 Merkez/Bolu adresine verebilirsiniz.
 • E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, bolci@bolci.com.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz.
 • KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı, bolcicikolata@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecek olup, kanuni haklarımızı saklı tutarız. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili taleplerinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince; Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup üçüncü kişiler hakkında bilgi verilmeyecektir. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.