×
#
Çevre Politikası

BOLÇİ ÇİKOLATA ANONİM ŞİRKETİ

ÇEVRE POLİTİKASI

  • Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun , çevre mevzuatı ve global müşteri denetimlerine uymak, güncelliğini sağlamak,
  • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
  • Kimyasal kullanımını, su tüketimini , doğal kaynak tüketimini enerji tüketimini asgari seviyeye indirmek,
  • Çevreye olumsuz etkilere sahip tanımlanmış kısıtlı kimyasalların kullanımını kontrol altına alma,
  • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
  • Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek,
  • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerekher yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
  • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

GENEL MÜDÜR

Satın Al Koleksiyonlar Mağazalar İletişim